Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő

Az adatok kezelője Koós Réka Klaudia E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő, székhelye: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 122.).

A kezelt adatok köre

A http://www.szallascsomagok.hu címen elérhető, szallascsomagok.hu internetes portál (továbbiakban: Portál) az Adatkezelő internetes szolgáltatása (2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc), ld) pont), mely közvetítő szolgáltatásnak minősül, és a Felhasználók részére adott mennyiségű tartalmak elhelyezését, ideiglenes tárolását és keresését teszi lehetővé.

A Portál megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő időpontja, a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Felhasználó számítógépének IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A szolgáltatás igénybevételét megkönnyítendő a látogatók számítógépén ún. cookie-kat helyezhet el az Adatkezelő. A cookie elhelyezésének megtörténtéről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a Felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják.

Az Adatkezelő (Szolgáltató) saját maga tölti fel és kezeli a beküldött adatokat. A jelentkezőlap kitöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A Portál használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. 

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.

A jelentkezés során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítása, ill. a Felhasználó és az oldal látogatói közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok nyilvánosságra hozza a honlap többi látogatója számára.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából, továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A feltöltés során megadott személyes adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó a Felhasználási feltételekben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételi jogosultságát az Adatkezelő megtiltja.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes, nem nyilvános adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, vagy elektronikus levelezési címén kérheti bárki, saját levelezési címének megadásával.

A Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataiknak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési, vagy elektronikus címén. Az adattörlés módja, hogy a Kapcsolat menüpont alatt megjelenő elérhetőségeken keresztül kéri a Felhasználó a saját adatainak törlését. Az adatok törlésére az igény beérkezésétől számított 48 órán belül sor kerül.

Adatok tárolása

A személyes adatokat a Websupport Magyarország Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. ) által üzemeltetett webszerveren tároljuk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a Kapcsolat fül alatt megtalálható elérhetőségek egyikén. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Egyebek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási, marketing és célokra használja.

A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltérő megállapodás hiányában – a jelen Felhasználási feltételek, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat – hatáskörtől függően – az Egri Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Eger, 2022.03.17.

cookie szallascsomagok hu

Kedves Látogató!

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk.